Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Lê Ngọc Trường Như
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 27009
Ngày cập nhật 6 ngày trước 62
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 12 năm
Công ty dịch vụ | Công ty sản xuất | Công ty thương mại
Kế toán thuế | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 2
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x