Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
13/01/1994

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

lê mỹ nhàn

- Vị trí khác

Trình độ học vấn
Kinh nghiệm làm việc
CÔNG TY CỔ PHẦN TGDD
Nhân viên tư vấn, thu ngân
Hoạt động
Tham gia tình nguyện viên tại TPHCM
Vị trí hoạt động
Họ và tên lê mỹ nhàn
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 48 điểm ID : 26321
Ngày cập nhật 1 tháng trước 32
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 4 năm
Lĩnh vực khác
Vị trí khác
Bà Rịa - Vũng Tàu | Tân Thành
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 28 0 0 0
Đăng ký tư vấn x