Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Lê Kim Yến
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26449
Ngày cập nhật 1 tháng trước 64
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 3 năm
Dịch vụ kế toán
Kế toán tổng hợp | Chuyên viên tài chính | Kiểm soát nội bộ
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 1 | Quận Phú Nhuận | Quận 3 | Quận 7
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x