Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Lan Lại
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 20936
Ngày cập nhật 9 tháng trước 210
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 14 năm
Công ty sản xuất
Nhân viên kế toán | Hành chính nhân sự
Phú Thọ | Việt Trì | Phù Ninh | Lâm Thao
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x