Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Khương Thanh Sơn
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 21368
Ngày cập nhật 8 tháng trước 135
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 30 năm
Nhà hàng khách sạn
Kế toán trưởng
Quảng Ninh | Hạ Long
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x