Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Khiếu Thu Hiền
TT công việc Đã đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 25945
Ngày cập nhật 1 tháng trước 58
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 2 năm
Công ty dịch vụ
Kế toán thuế | Kế toán bán hàng | Giao dịch viên ngân hàng
Hà Nội | Quận Thanh Xuân | Quận Hà Đông
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x