Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Huỳnh Thị Phượng Tuyền
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26362
Ngày cập nhật 1 tháng trước 57
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 17 năm
Công nghệ & máy tính
Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán nội bộ | Nhân viên kế toán | Vị trí khác | Chuyên viên tài chính
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 1 | Quận 5 | Quận 7
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x