Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Huỳnh Thị Kim Ánh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 26174
Ngày cập nhật 1 tuần trước 15
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Kế toán tổng hợp
Đà Nẵng | Quận Hải Châu
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x