Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Huỳnh Ngân
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 25681
Ngày cập nhật 2 tháng trước 88
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 1 năm
Công ty sản xuất | Công ty thương mại
Kế toán thuế | Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán kho | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán | Kế toán giá thành | Kế toán tiền lương | Chuyên viên tuyển dụng
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 1 | Quận 10 | Quận 11 | Quận 4 | Quận 5 | Quận 6 | Quận 8
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x