Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Hoàng Văn Minh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 25153
Ngày cập nhật 3 tháng trước 106
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 1 năm
Xây dựng công trình dự án
Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng | Phó phòng kế toán | Trưởng phòng tài chính
Thanh Hóa | Thanh Hóa | Sầm Sơn | Hoằng Hóa | Đông Sơn
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x