Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Hoàng Trọng Hiếu
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 24190
Ngày cập nhật 4 tháng trước 134
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 5 năm
Hoạt động tài chính | Tổ chức xã hội | Lĩnh vực khác
Kế toán tổng hợp
Thái Nguyên | Thái Nguyên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x