Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Hoàng Thương
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 19931
Ngày cập nhật 2 tháng trước 38
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 2 năm
Nhân viên kế toán | Kế toán TSCĐ | Phó phòng kế toán
Bắc Giang | Bắc Giang | Yên Thế | Tân Yên | Việt Yên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x