Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên HOÀNG THỊ VƯƠNG CẦN
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 52 điểm ID : 19898
Ngày cập nhật 1 tháng trước 41
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 7 năm
Xuất nhập khẩu
Kế toán thuế | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán
Bắc Giang | Bắc Giang | Lạng Giang | Yên Dũng | Việt Yên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 32 0 0 0