Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Hoang Thi Thu Huong
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 20995
Ngày cập nhật 9 tháng trước 195
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 7 năm
Công ty sản xuất
Kế toán nội bộ | Nhân viên kế toán | Hành chính nhân sự
Thái Nguyên | Thái Nguyên | Phú Lương | Phú Bình
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x