Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Ha Nguyen
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 15 - 20 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26385
Ngày cập nhật 1 tháng trước 78
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 19 năm
Công ty dịch vụ | Xây dựng công trình dự án | Giáo dục & đào tạo
Kế toán trưởng
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 1 | Quận Tân Bình | Quận Tân Phú | Quận 3 | Quận 10
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x