Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Hà Cao Nguyên
TT công việc Đã đi làm
Mức lương 20 - 30 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 1804
Ngày cập nhật 4 tháng trước 257
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 14 năm
Công ty sản xuất | Công ty thương mại
Kế toán trưởng
Hải Dương | Hải Dương
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x