Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Dương Thị Uyên
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 20491
Ngày cập nhật 7 tháng trước 185
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 3 năm
Công ty dịch vụ
Kế toán tổng hợp
Hưng Yên | Văn Lâm | Văn Giang | Yên Mỹ
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x