Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
07/02/1993

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Dương Thị Trinh

- Nhân viên kế toán

Trình độ học vấn
Học trường cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long
Ngành cao đẳng kế toán
Kinh nghiệm làm việc
Công ty cổ phần điện nước An Giang
Vị trí: Thu ngân
Họ và tên Dương Thị Trinh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 54 điểm ID : 12778
Ngày cập nhật 1 năm trước 261
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 7 năm
Nhân viên kế toán
Đồng Tháp | Tam Nông
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 34 0 0 0
Đăng ký tư vấn x