Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Dương Thị Thắm
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 61 điểm ID : 19889
Ngày cập nhật 1 tháng trước 69
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 3 năm
Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng | Kế toán giá thành
Bắc Ninh | Bắc Ninh
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
13 35 13 0 0