Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Dương Minh Đức
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 55 điểm ID : 20631
Ngày cập nhật 9 tháng trước 140
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 4 năm
Công nghệ & máy tính
Kế toán công nợ | Kế toán bán hàng | Kế toán công trình
Thái Nguyên | Thái Nguyên | Sông Công | Phổ Yên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x