Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên ĐOÀN XUÂN HÒA
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 25974
Ngày cập nhật 2 tháng trước 72
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 1 năm
Lĩnh vực khác
Chuyên viên tư vấn tín dụng | Chuyên viên tư vấn bảo hiểm | Quan hệ khách hàng
Bắc Giang | Bắc Giang | Lạng Giang | Lục Nam
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x