Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
02/07/2022

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Doãn Thu Hà

- Kế toán bán hàng

Trình độ học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Dự án tham gia
Tên công ty
Tên dự án
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Doãn Thu Hà
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 52 điểm ID : 7410
Ngày cập nhật 2 năm trước 293
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Kế toán bán hàng
Lào Cai | Lào Cai
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
12 20 0 0 0
Đăng ký tư vấn x