Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Doan Thu Ha
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 44 điểm ID : 5109
Ngày cập nhật 2 tháng trước 112
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 6 năm
Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp
Hà Nội | Huyện Thường Tín
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 26 0 0 0