Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Đoàn anh tuấn
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 19170
Ngày cập nhật 2 tháng trước 80
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 19 năm
Vật liệu xây dựng
Kế toán trưởng
Hải Phòng | Huyện Thuỷ Nguyên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0