Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
12/08/2022

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

Đỗ văn quyền

- Kế toán công trình

Quá trình làm việc
Tên trường học
làm việc cho công ty CP ĐT và XD 319.2
Kinh nghiệm làm việc
Công ty CP Đt và XD 319.2
Vị trí: Kế toán tổng hợp ( hoạch toán đội công ty mẹ - con )
Công ty cổ phần Sắc màu
Vị trí: Nhân viên kế toán
Hoạt động
Nhóm tình nguyện Sàn kế toán 1
Tình nguyện viên
Nhóm tình nguyện Sàn kế toán 1
Tình nguyện viên
Dự án tham gia
Dự án sanketoan.vn (2014 - 2015)
Khách hàng :Công ty cổ phần thanh toán Sắc màu.
Thông tin thêm
Thêm thông tin nếu cần
Thêm thông tin nếu cần
Họ và tên Đỗ văn quyền
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 55 điểm ID : 16281
Ngày cập nhật 1 năm trước 259
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Kế toán công trình
Phú Thọ | Việt Trì
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
17 38 0 0 0
Đăng ký tư vấn x