Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Đỗ Thị Thu Hương
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 20759
Ngày cập nhật 1 tuần trước 18
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 8 năm
Công ty sản xuất
Kế toán thuế | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán
Hà Nội | Huyện Chương Mỹ
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0