Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Đang tải cv.

Họ và tên Đỗ Thị Ngoan
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 53 điểm ID : 21180
Ngày cập nhật 7 tháng trước 76
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 9 năm
Quà tặng | Công ty sản xuất | Công ty thương mại
Kế toán thuế | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp
Hưng Yên | Văn Lâm | Văn Giang | Khoái Châu
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 33 0 0 0
Đăng ký tư vấn x