Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Đỗ Thị Lan Anh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 19915
Ngày cập nhật 1 tháng trước 52
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 10 năm
Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán | Kiểm toán viên
Hà Nội | Quận Hà Đông
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0