Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Đỗ Thanh Huyền
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 24697
Ngày cập nhật 3 tháng trước 79
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 3 năm
Tuyển dụng, cung ứng nhân sự
Hành chính nhân sự | Chuyên viên tuyển dụng
Hải Phòng | Quận Ngô Quyền | Quận Lê Chân | Quận Hải An
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x