Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Đỗ Quang Hấn
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 15 - 20 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26354
Ngày cập nhật 1 tháng trước 41
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 16 năm
Xây dựng công trình dự án
Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng | Kế toán công trình
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 1 | Quận Bình Thạnh | Quận 3
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x