Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
20/11/1999

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

ĐỖ NHẬT LÂM TRÚC

- Kế toán thực tập

Kinh nghiệm làm việc
Trường Cao Đẳng Cộng ĐỒng Đồng Tháp
Vị trí: Kế toán tổng hợp
Hoạt động
Dự án tham gia
Thông tin thêm
Họ và tên ĐỖ NHẬT LÂM TRÚC
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 3 - 5 triệu
Điểm hồ sơ 53 điểm ID : 13363
Ngày cập nhật 1 năm trước 365
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 2 năm
Kế toán thực tập
Đồng Tháp | Cao Lãnh
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 33 0 0 0
Đăng ký tư vấn x