Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Đỗ Bích Ngọc
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 21455
Ngày cập nhật 7 tháng trước 122
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 13 năm
Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng | Phó phòng kế toán
Hưng Yên | Văn Lâm | Yên Mỹ | Mỹ Hào
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x