Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên ĐINH THỊ MỸ DUNG
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Trên 30 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26992
Ngày cập nhật 2 ngày trước 15
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 10 năm
Công ty sản xuất
Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng
Đồng Nai | Long Thành | Nhơn Trạch
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x