Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Đinh Thị Hạnh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 19557
Ngày cập nhật 1 ngày trước 85
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 6 năm
May mặc & phụ kiện
Kế toán thuế | Kế toán nội bộ | Kế toán tiền lương
Hải Phòng | Huyện Thuỷ Nguyên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0