Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
26/11/1983

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Chứng chỉ

Sở thích

Đào thị thanh thuý

- Kế toán trưởng

Kinh nghiệm làm việc
Công ty TNHH Thực Nghiệp Dệt Kang Na VN
Năm 2014 vị trí: Kế toán tổng hợp và năm 2016 đế nay làm kế toán trưởng
Trình độ học vấn
Trình độ : Đại học
Vi tinh: bằng B, Biết sử dụng vi tính văn phòng, excel, word, power point.... , phần mềm kế toán, .
Thông tin thêm
Thêm thông tin nếu cần
Thêm thông tin nếu cần
Họ và tên Đào thị thanh thuý
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 20 - 30 triệu
Điểm hồ sơ 53 điểm ID : 10980
Ngày cập nhật 1 năm trước 287
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 7 năm
Kế toán trưởng
Tiền Giang | Tân Phước
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 38 0 0 0
Đăng ký tư vấn x