Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Đào Thị Hồng Đào
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 13304
Ngày cập nhật 1 tháng trước 105
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 2 năm
Kế toán thực tập
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận Thủ Đức
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x