Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Đang tải cv.

Họ và tên Đào Thị Chuẩn
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 50 điểm ID : 20144
Ngày cập nhật 6 tháng trước 135
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Công ty dịch vụ
Kế toán kho | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp
Hưng Yên | Yên Mỹ | Mỹ Hào | Khoái Châu
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 35 0 0 0
Đăng ký tư vấn x