Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Đào Ngọc Trâm
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26382
Ngày cập nhật 1 tháng trước 31
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 7 năm
Xây dựng công trình dự án | Công ty thương mại
Kế toán nội bộ | Nhân viên kế toán | Kế toán tiền lương
Hà Nội | Quận Long Biên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x