Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Đặng Thị Thanh Hoa
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 25000
Ngày cập nhật 4 tháng trước 88
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 6 năm
Dịch vụ kế toán
Kế toán tổng hợp
Bắc Ninh | Bắc Ninh | Yên Phong | Quế Võ
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x