Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
21/02/1988

MỤC TIÊU

MỤC TIÊU

Đặng Thị Hồng Nhung

- Nhân viên kế toán

Trình độ học vấn
- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
- Chuyên ngành : Kế toán
Kinh nghiệm làm việc
Kế toán tại trường Mầm non Yên Lương (Từ năm 2013 đến nay)
Vị trí: Kế toán tổng hợp
Họ và tên Đặng Thị Hồng Nhung
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 51 điểm ID : 18884
Ngày cập nhật 1 năm trước 180
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 12 năm
Nhân viên kế toán
Phú Thọ | Việt Trì
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 36 0 0 0
Đăng ký tư vấn x