Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Đặng Ngọc Bảo Châu
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 57 điểm ID : 16649
Ngày cập nhật 1 ngày trước 74
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Kế toán nội bộ
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 10
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
17 40 0 0 0