Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Đàm Thị Sáu
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 17383
Ngày cập nhật 2 tháng trước 202
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 8 năm
Công ty thương mại
Nhân viên kế toán
Đồng Nai | Biên Hòa
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x