Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
30/01/1997

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Cao Thị Lanh

- Nhân viên kế toán

Trình độ học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Dự án tham gia
Tên công ty
Tên dự án
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Cao Thị Lanh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 3 - 5 triệu
Điểm hồ sơ 40 điểm ID : 5203
Ngày cập nhật 2 năm trước 304
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Nhân viên kế toán
Phú Yên | Sơn Hòa
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 20 0 0 0
Đăng ký tư vấn x