Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
04/08/1994

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

CAO THỊ HỒNG NHUNG

- Kế toán thuế

- Kế toán công nợ

- Kế toán tiền mặt, ngân hàng

- Kế toán kho

- Kế toán bán hàng

- Kế toán nội bộ

- Kế toán tổng hợp

- Nhân viên kế toán

- Kiểm toán viên

- Kế toán giá thành

- Kế toán thực tập

- Kế toán tiền lương

- Kế toán công trình

- Kế toán TSCĐ

Trình độ học vấn
Tốt nghiệp Đại học Tây Đô
Chuyên ngành: Kế Toán
Kinh nghiệm làm việc
Công ty TNHH thuỷ sản Biển Đông
Vị trí : Nhân viên thống kê
Họ và tên CAO THỊ HỒNG NHUNG
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 48 điểm ID : 21269
Ngày cập nhật 8 tháng trước 123
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 1 năm
Mới tốt nhiệp
Kế toán thuế | Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán | Kiểm toán viên | Kế toán giá thành | Kế toán thực tập | Kế toán tiền lương | Kế toán công trình | Kế toán TSCĐ
Hậu Giang | Vị Thanh | Ngã Bảy | Châu Thành A | Châu Thành | Phụng Hiệp | Vị Thuỷ | Long Mỹ
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 33 0 0 0
Đăng ký tư vấn x