Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
18/02/1985

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

Bùi Thị Thùy

- Nhân viên kế toán

Trình độ học vấn
Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Hải Dương (2006-2009)
Chuyên ngành : Kế toán tổng hợp
Kinh nghiệm làm việc
Công ty TNHH Thương mại -vận tải Dung Thắng (2016-2020)
Vị trí : Kế toán
Hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Dự án tham gia
Công ty TNHH Heung woo vina
Tên dự án
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Bùi Thị Thùy
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 51 điểm ID : 9371
Ngày cập nhật 1 tháng trước 151
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 13 năm
Nhân viên kế toán
Hải Dương | Thanh Hà
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 33 0 0 0
Đăng ký tư vấn x