Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Đang tải cv.

Họ và tên Bùi Thị Thu Chang
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 51 điểm ID : 18068
Ngày cập nhật 2 tháng trước 294
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 4 năm
Kế toán tổng hợp
Hưng Yên | Khoái Châu
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 33 0 0 0
Đăng ký tư vấn x