Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
13/12/1990

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

Bùi Thị Linh

- Kế toán tổng hợp

Trình độ học vấn
Dự án sanketoan.vn (2014 - 2015)
Khách hàng :Công ty cổ phần thanh toán Sắc màu.
Kinh nghiệm làm việc
Công ty TNHH cổ phần Sắc màu
Vị trí: Kế toán tổng hợp
Công ty cổ phần Sắc màu
Vị trí: Nhân viên kế toán
Hoạt động
Nhóm tình nguyện Sàn kế toán 1
Tình nguyện viên
Nhóm tình nguyện Sàn kế toán 1
Tình nguyện viên
Dự án tham gia
Dự án sanketoan.vn (2014 - 2015)
Khách hàng :Công ty cổ phần thanh toán Sắc màu.
Thông tin thêm
Thêm thông tin nếu cần
Thêm thông tin nếu cần
Họ và tên Bùi Thị Linh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 5 - 7 triệu
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 14083
Ngày cập nhật 1 năm trước 283
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 9 năm
Kế toán tổng hợp
Đồng Tháp | Cao Lãnh
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 38 0 0 0
Đăng ký tư vấn x