Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
03/06/1999

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

Bùi Quang Huy

- Kế toán thuế

- Kế toán công nợ

- Kế toán tiền mặt, ngân hàng

- Kế toán kho

- Kế toán bán hàng

- Kế toán nội bộ

- Kế toán tổng hợp

- Nhân viên kế toán

- Kế toán giá thành

- Kế toán thực tập

- Kế toán tiền lương

- Kế toán công trình

- Kế toán TSCĐ

- Giao dịch viên ngân hàng

- Kiểm soát nội bộ

Trình độ học vấn
Tên trường học
Chuyên ngành
Kinh nghiệm làm việc
Tên công ty
Vị trí công việ
Tên công ty
Vị trí công việ
Hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Dự án tham gia
Tên công ty
Tên dự án
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Bùi Quang Huy
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 41 điểm ID : 26437
Ngày cập nhật 1 tháng trước 45
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Vật liệu xây dựng
Kế toán thuế | Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán | Kế toán giá thành | Kế toán thực tập | Kế toán tiền lương | Kế toán công trình | Kế toán TSCĐ | Giao dịch viên ngân hàng | Kiểm soát nội bộ
Bắc Giang | Bắc Giang | Lục Ngạn | Việt Yên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 21 0 0 0
Đăng ký tư vấn x