Tải CV

Bạn phải xem thông tin liên hệ của ứng viên thì mới tải được CV (bạn phải đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ của ứng viên)

Cao Thị Minh

Kế toán tổng hợp

Trường đại học cần thơ (2017-2019)

Công ty LDHH thức ăn thuỷ sản Việt Hoa (2010-2019)

ƠLK04-09 đường D3 khu 5A tp síc trăng

***************

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×