Tải CV

Bạn phải xem thông tin liên hệ của ứng viên thì mới tải được CV (bạn phải đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ của ứng viên)

NGUYỄN THỊ HỒNG

Kế toán trưởng

Đại Học Tài Chính-Marketing

CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HẢI HÀ

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG MY DESIGN

54 Đường 21, P.8

***************

Tải ứng dụng Sàn kế toán

Để tìm việc , nhận tin mới nhất

Tải App ×